Aby zapisać się na egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego należy przedstawić dokumenty:

  1. Zaświadczenie o ukończeniu kursu
  2. Orzeczenie lekarskie
  3. Wniosek o wydanie uprawnień
  4. Zdjęcie (1 szt.), o wymiarach 3,5 x 4,5 cm
  5. Dowód wpłaty za egzaminy
  6. Dowód osobisty lub paszport

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego www.word.lublin.pl
Ceny egzaminów (kat. "B"i "B1"):

 • cena egzaminu teoretycznego 22 zł
 • cena egzaminu praktycznego kat. B 112 zł - razem 134 zł
 • cena egzaminu praktycznego kat. B1 135 zł- razem 157 zł
  szczegółowy cennik TUTAJ


Egzamin państwowy składa się z dwóch części:

 1. Teoretycznej – test na komputerze. 12 pytań podstawowych (dla każdej kategorii) 6 pytań specjalistycznych na kat. „B” - razem 18 pytań. Dopuszcza się dwa błędy w teście.
 2. Praktycznej – składającej się z dwóch części:
  1. wykonaniu na placu manewrowym określonych zadań:
   1. przygotowanie do jazdy i ruszanie
   2. jazda pasem ruchu (łuk)
   3. ruszanie na wzniesieniu
   4. odpowiedź na kilka pytań z zakresu obsługi samochodu
  2. wykonaniu w ruchu drogowym programu egzaminacyjnego razem z parkowaniem prostopadłym lub równoległym na ogólnodostępnym parkingu znajdującym się na drodze (czas egzaminu – minimum 40 minut)


Po około 2 tygodniach można odebrać prawo jazdy. Wcześniej jednak należy uiścić opłatę za dokument - 70 zł.

Powodzenia i szerokiej drogi